Sunday, January 15, 2017

WONG JAWA AJA ILANG JAWANEPostingan iki sakjane mung kanggo ngelingake kanca rowang lan sedulurku kabeh bangsa Jawa. Awake dewe iki wong jawa nanging aja nnganti ilang jawane. iki ana video paringane Bopo Jakiem Asmowijojo saka Walanda kang lahir ing Suriname, ayo pada di pirsani bebarengan muga iso kanggo pangling-eling, lan aja nganti pada lali purwa duksinane saka ngendi asal ususlmu.

No comments:

Post a Comment