Sunday, January 15, 2017

MBAH DOSEN KECANTOL MAHASISWI .

Hasil gambar untuk Gambar Mantenan Datuk Maringgih Siti Nurbaya

Umur Markucel wis ora enom maneh. Jiwane  ugo enom ora gelem di arani tuwa . mbah Markucel ugo kerep kepincut wong wadon enom . tahun iki, umure mbah dosen Markucel wis 62 tahun . dewek e ugo wis wis duwe garwo / bojo jenenge Markonah umur 55 tahun , ugo wis duwe anak 2, duwe putu 3, wis duwe keluwarga komplit ; lengkap masia wis embah-embah ora dadikno mbah dosen Markucel bahagia uripe deweke isih seneng lirak lirik yen ono prawan ayu . ....

Saiki mbah dosen Markucel kepingin duwe garwo maneh/ arep rabi; sing dadi pilihane jenenge Srintil umur 23 tahun masi ketok e koyo mbah karo putu pawongan mbah karo Srintil iku wis kadung dimabuk tresno koyo Romi lan Yuli , hhhhh............

Critane wektu kaitan ketemu pas Srintil dadi mahasiswine Markucel 3 tahun kepungkur nong salah sijine universitas nok kota Malang Jawa Timur ketepakan mbah dosen Markucel dadi dosen pembimbing skripsine Srintil, witing tresno jalaran songko glibet saking sering/ kerep ketemu wong 2 iku wis podo tresnane sawise Srintil lulus dadi sarjana S1, mbah Markucel langsung wae ngomong karo garwane kang aran Markonah ngendiko yen deweke pengin rabi / kromo maneh , nanging respon Markonah malah nesu mencak-mencak karo ngebrak mejo “aku ora sudi di madu aku milih pegatan wae”, klemben-klemben roti-roti biyen biyen saiki-saiki pegatan / cerai saja. “iyolah ora popo iku sing tak enteni” jawab si mbah Markucel .

Mbah dosen Markucel wis nekat kate rabi karo srintil.......( jare si mbah tresnaku wis melekat tai kucing rasa coklat hahahahaha......). Srintil garwaku sigarane nyawaku , saiki pengadilan agama wis ketok palu Markucel karo Markonah wis resmi pegatan / cerai  3 dino engkas si mbah Markucel arep nikahan / rabi / kromo karo Srintil acara mantenan rame rame karo nanggap jaran kepang , mugi - mugi bahagiya mbah..........!!!!!!!!. ( gaplek pringkilan wis tuwek petakhilan).

Petakilan hahahahahaha.......Kampret .

2 comments:

  1. Replies
    1. Ilmunya Padi Makin Tua Menunduk Dan Berisi , hhhhhh.......Kampret. Tua2 Keladi.

      Delete