Saturday, January 21, 2017

AjaR nUliS

Saiki jamane wus maju luur, yen ana wektu senggang aja mbok nggo ngalamun, pikire ngulandara tekan kana-kana. Ana group facebook biasane pada guyon suka parikena, sakjane apik iku, nanging yen lali purwa duksina banjur pada kepeleset, metu ukara-ukara kang ora pantes dinulu, sakbanjure wong-wong kang pada mirsani banjur nduwe pangaanggep yen sliramu iu wong kang ngene, ngono, utawa ngunu. lak ya ora kepenak yen ana kedadeyan kang mangkana iku.

Mula saka iku aku banjur ngajak para panjenengan sedaya, ayo ajar nulis bebarengan, ana media blog kagungane SRJSI iki. Ora perlu isin ora perlu wedi yen salah, amarga manungsa iku pancen titah sawantah, mesti bae nduwe kaluputan mbuh iku kang kajarag apa ora kajarag.

Yen nulis ana laman fb group bakal ilang, amarga ketumpukan postingane kanca-kanca warga group liyane, nanging yen nulis ana ing blog sakliyane ora ilang uga bisa sawayah-wayah tulisanmu iku bisa dipirsani sapa bae sakindenging bawono. Ora mung panjenengan dewe kang mirsani nanging kabeh bisa mirsani.

Mulane ayo ajar bareng nulis ana ing  kene, carane  cukup ngleboake alamat email utawa gmail kagungane panjenengan sakwuse iku banjur klik. Mengkone tulisan panjenengan bakal DIPOSTING ana kene.

Carane gampang
1. Isi kolom komentar ana postingan iki
gambar 1

2. Isi komentar lan lebokna alamat email utawa gmail panjenengan ana kene, enteni nganti kolom kontributor panjenengan katon

gambar 2

3. Naliko alamat email utawa gmail panjenegan wus katon ana ing Kontributor tegese panjenengan wus bisa nulis ana ing kene. kaya gambar nomer 2 nduwur iku.

4. Nulis akrtikel panjenengan nggunaake cara klik kaya gambar ngisor iki, klik ana ing ukara entri baru.

5. Sakdurunge nulis gawe Judul postingan ana kene


Gampang ta nulis ana blog, mulo ayo ajar nulis bebarengan, sakliyane bisa ngasah kapinteran suk yen wus bisa panjenengan bisa nulis berbayar, tegese hoby nulis panjenengan bakal di bayar yen ana penerbit kang seneng artikel panjenenngan.

Cukup semene wara-wara ajar nulis marang kabeh para nupiksa, muga ana mupangate postingan iki.
salam rahayu

No comments:

Post a Comment